Afwisselend trainer

Afwisselend trainen

Afwisselend trainen is van groot belang

Met het oog op supercompensatie en de wet op verminderde meeropbrengst is het van belang te weten dat trainingen er niet altijd hetzelfde mogen uitzien. Wat gebeurt er nu als we altijd hetzelfde trainen en op dezelfde manier?

Het lichaam wordt steeds sterker door de trainingen en dus is het steeds moeilijker om ons lichaam in onbalans te brengen, gevolg is dan ook dat op de duur er geen supercompensatie meer is….de wet van verminderde meeropbrengst. Maar vergis je niet, het is niet altijd noodzakelijk je topniveau waar je geen progressie meer ziet, het is veel vaker een gevolg van eenzijdig trainen of te lang hetzelfde blijven trainen.

Zaak is dus afwisselend te trainen, maar dat betekend niet dat een training geheel afwisselend hoeft te zijn of dat iedere op elkaar volgende training afwisselend moet zijn, het gaat erom om periodes te laten afwisselen, het zogeheten periodiseren. Dat betekend dat men blokken neemt van ongeveer 4 tot max. 8 weken waarin men een bepaalde facet van de sport intensief traint. Na deze periode wisselt men weer van training om een ander facet eruit te lichten om deze intensief te trainen.

Iedere sport bestaat uit verschillende onderdelen en verschillende vereisten om te komen tot een goed eindresultaat. Voor een beginner is het vaak heel eenvoudig, licht trainen en geleidelijk opbouwen maar na een aanvang periode zal je stappen moeten zetten om trainingen effectiever te maken. Probeer te inventariseren waar je zwakke punten liggen en bouw een strategie op waarbij je in periodes deze zwakke punten gaat verbeteren. Als je na je beginperiode een basisconditie heb opgebouwd wordt het tijd om te kijken hoe je je training in periodes gaat opsplitsen.

Alvorens men gaat periodiseren moet men ervan bewust zijn dat er enige lijn moet zitten in de opvolgende periodes. Wanneer je begonnen bent met fietsen en een beginnende periode alleen duur hebt getraind op een lage intensiteit dan is het onverstandig om dit direct te laten overgaan in een periode met zwaar anaerobe training. Als beginner heb je hoogstwaarschijnlijk te weinig op de plank liggen om ook maar een training succesvol ten einde te brengen.

Te veel en alles door elkaar gaan trainen

Er is een groot verschil tussen afwisselend, geperiodiseerd, trainen en zomaar alles door elkaar gaan trainen. De praktijk heeft mij geleerd dat het laatste vrij vaak voorkomt. Men heeft gehoord dat afwisselend trainen goed is en voor een snellere opbouw zorgt en dus is iedere training anders en eigenlijk…men doet maar wat.

Een beginnend sporter kan hier inderdaad meer resultaat door zien, maar het komt wel met een prijskaartje. Door het niet goed opbouwen van trainingen kunnen er blessures ontstaan maar is het ook heel moeilijk te bepalen waar men conditioneel staat. Een verstandig sporter houd goed bij wat hij of zij doet tijdens een training en kan zodoende makkelijker bepalen waar hij of zij tekort komt en wat er nog getraind moet worden. Het structureel alles door elkaar trainen heeft tot gevolg dat je niet goed weet waar je staat in de training. Goed als beginner zie je vrijwel altijd vooruitgang, maar daar komt een einde aan en zeker als je alles door elkaar traint.

Het is vele malen effectiever om als beginnend sporter direct stelselmatig te beginnen met trainen. Afgezien van het gevaar op blessures…wat heb je er nu aan om op maandag je kracht uithoudingsvermogen te trainen, de volgende dag massa oefeningen te doen en dan een een week lang pyramide oefeningen te doen om vervolgens weer je kracht uithoudingsvermogen te trainen… Wat heb je nu precies gedaan? Het enige antwoord; Ik heb iets met gewichten gedaan.

Als fitness instructeur heb ik lange tijd mogen zien (en zelf ook de fout gemaakt) om of alles door de war te trainen of allerlei oefeningen met compleet verschillende doeleinden in een training te stoppen. Je schiet hier niet veel mee op en het is vaak een ‘waste of time’.

Als je inderdaad vooruitgang wil hebben, en vooruitgang wil blijven zien dan zal je met een goed en gedegen programma moeten komen….

Durf fouten te maken

Helaas, periodiseren van een training gaat gepaard met fouten. Het kan zijn dat je een periode hebt ingelast en dat je hier geen resultaten van ziet. Dat kan gebeuren, maar in de lengte der jaren is het slechts vier weken. En soms betaald het resultaat zich pas veel later af. Je kan beter een periode afmaken dan voortdurend te switchen van training. Want op die manier ben je uiteindelijk ook alles door elkaar aan het trainen. Daarbij komt nog dat je moet beseffen dat het lichaam geen machine is, trainingen en resultaten kunnen en mogen tegenvallen. Tegenslag hoort bij sport en mag nooit een reden zijn om slecht en ongestructureerd te gaan trainen.

Een ander gegeven is dat bepaalde effecten die men beoogt met een bepaalt soort training niet altijd direct zichtbaar zijn. Als een ervaren body builder besluit om een periode extensieve krachttraining in te lassen dan is het effect niet zichtbaar maar betaald het op de lange termijn wel af omdat het kracht uithoudingsvermogen is toegenomen. En zo zijn er vele voorbeelden, sporters laten zich helaas vaak alleen maar leiden door het directe resultaat en maken zo fouten in de trainingsopbouw.