Nieuwe bestuursraad Ajax compleet

Maarten Oldenhof en Ronald Pieloor zijn door de algmene ledenvergadering van Ajax gekozen in de bestuursraad.