Discuswerpster Jansen naar Spelen

Monique Jansen heeft zich geplaatst voor de Spelen. De discuswerpster toonde in La Jolla vormbehoud.