Ainslie ontloopt verdere sancties

De internationale zeilbond ISAF heeft besloten geen verdere maatregelen tegen te nemen Ben Ainslie.